TURVALISUS

Veebipoe omanik kohustub mitte edastama registreeritud kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
​MyFitshop omanik jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
​MyFitshop on isikuandmete vastutav töötleja ja kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.